Het boek

– English below –

Een Mozaïek van Verlorenen is niet afgelopen met de expositie in de Hoftuin. We hebben namelijk ook een boek uitgegeven waarin de verhalen en foto’s van alle deelnemers gebundeld zijn. De teksten zijn zowel in het Nederlands als in het Engels geschreven en elk persoon is met twee foto’s gerepresenteerd. Wij zijn heel gelukkig met de vormgeving verzorgd door Ymer Marinus. Door hen is het boek vol van gevoelige details die je als lezer zult ontdekken.

We hebben al veel boeken verkocht, maar we zijn nog altijd bezig met de verspreiding van deze bijzondere verhalen en we zijn hierom nog altijd bezig met de distributie van het boek. Als je het boek via onze website bestelt heb je het boek in een paar dagen in huis!

Van onze lezers horen we dat het boek verbondenheid en herkenning oproept. Met het boek hebben we iets tastbaars gemaakt, wat tegenover de vergankelijkheid van de dood staat, iets om te koesteren en te bewaren.

We willen graag een paar reacties van onze lieve lezers met je delen:

Wat een prachtig boekje hebben jullie samen gemaakt. Echt geweldig. Mooie foto’s, mooie verhalen en mooie mensen. En mooi vormgegeven, niet te vergeten. Ik heb het met heel veel plezier en interesse gelezen. Prachtig hoe iedereen zich twee keer heeft laten zien / hoe jij iedereen twee keer hebt weten te vangen. Complimenten! Ik ga er nog een paar bestellen.’
Paul

‘Ingetogen en daardoor juist rake beelden, innig verbonden met de tekst. Stilstaan bij verlies zonder grote woorden, maar ongetwijfeld herkenbaar voor wie dit ook ervaarde. Kleding als tijdelijke woning voor wie vertrok en voor wie bleef.’
Stasio

Dit weekend ontving ik de twee exemplaren van jullie mooie boek.Ik ben er erg blij mee, dank jullie wel en een compliment ook aan de vormgever, Ymer Marinus. Het boek is erg mooi in zijn eenvoud en ook is het mooi gedrukt. Prachtig ook de decoratie van de wanten in reliëf op de voorkant.’
Gysanne

The book

A Mosaic of Lost Ones didn’t end with the exhibition in the Hoftuin. Since we’ve also published a book in which the stories and photos of all participants are bundled together. The texts are written in both Dutch and English and each person is represented with two photos. We are very happy with the design provided by Ymer Marinus. Because of them, the book is full of many sensitive details that you as a reader will discover.

We have already sold many books, but we’re still busy spreading these special stories and we are therefore still busy distributing the book. If you order the book on our website you will receive the book in a few days!

From our readers, we hear that the book evokes solidarity and recognition. With the book, we have created something tangible, which stands in contrast to the transience of death, something to cherish and keep.

We would like to share with you a few comments from our dear readers:

‘What a beautiful book you have created together. Really amazing. Beautiful photos, beautiful stories and beautiful people. And beautifully designed, not to forget. I read it with great pleasure and interest. It’s wonderful how everyone showed themselves twice / how you managed to catch everyone twice. Compliments! I’m going to order a few more.’
Paul

Restrained and therefore striking images, intimately connected to the text. Reflecting on loss without big words, but undoubtedly recognizable for anyone who also experienced this. Clothing as a temporary home for those who left and those who stayed.’
Stasio

‘This weekend I received two copies of your beautiful book. I am very happy with it, thank you, and a compliment also to the designer, Ymer Marinus. The book is very beautiful in its simplicity and it is also beautifully printed. The decoration of the mittens in relief on the front is also beautiful.’
Gysanne

Boekomslag van het boek Een Mozaïek van Verlorenen.